St. Martinuskerk

St. Martinuskerk

Wilt u meer lezen over de St. Martinuskerk in Oud-Zevenaar? Over de Geschiedenis, het gebouw, de prachtige ramen of de begraafplaats? Klik dan hierboven één van de onderwerpen aan.

 

Hieronder tref je een gedicht aan van Annie Harmsen en artikelen over de processie, Mariaviering en de Sint Maarten's optocht.

Een gedicht over de St. Martinuskerk van Annie Harmsen

 

 

De Oldsenderse Martinuskerk,

kump nog vaak in mijn gedachten

 

Hoe zondagsmarges de klokken lujden,

dat ze ow verwachtten

 

Noar de mis van kwat oaver tien

elke zondag vaste prik

 

Ginge wi-j naor de kerruk toe

mien vader en ik.

 

Achterop de fiets kroap ie dan

tegen de duffelse jas

 

Later dan begriep ie pas,

hoe biezonder of ut was.

 

Mien moeder die naar de vroegmis ging,

was dan allang weer tuus

 

Zi-j moes immers zurge,

veur ut ete en ut huus.

 

De toren koj van wied al zien

de kerk is al zo oud

 

Hi-j is doar heel wat eeuwe trug

tegen de diek gebouwd

 

As de muren konden proaten,

dan zoj kunnen heure

 

Oaver de perde van Napeleon

en wat er nog meer gebeurde

 

Wi-j zaten aan de Mariakant,

konde ut altaar hos niet zien

 

Maor wel dicht bej de rame

waor de zon zo mooi deur schien

 

Kieken nor de rute met verhale

in hele mooie kleuren

 

En dromen van de wonderen

die doar konden gebeuren

 

In ut verleden kwamen de processies,

naor ut beeldje van Maria met Jesus op de slip

 

En lammen kreupelen en blinden

genazen in een wip

 

Mien moeder vertelde mien

van de krukken an de muur

 

Mor al die bewiezen zun

verdwenen op den duur

 

Als ik dan zat te dromen

gaf mijn vader mien een dow

 

Kom doe is met me beje,

kiek dan hier zun we now.

 

As de processie uuttrok,

dan was het altied dreug

 

Daor zurgde God dan zelf veur

as ik mien moeder geleuf.

 

In september liepen wi-j

- in en uut de kerk.

 

Dat was ut veertig ure gebed

het serieuze werk

 

Op 11 november: lantarentjes

van uitgeholde bieten

 

En sint Martinus op het perd

waar je als kind van kon genieten

 

Maor het is ok de kerk

waor mien bruur is weggedragen,

 

mien vader en mien moeder ok

dat waren verdrietige dage

 

Vroeg of laat goan wei-j allemaol

net as hun de zelfde weg

 

en komen dan te ruste

achter de beukeheg

 

Die olde kerk blif nog wel staon.

As wi-j allang zun weggegaon

 

De geloofsgemeenschap St. Martinus in Oud-Zevenaar is onderdeel van de Sint Willibrordusparochie.

Wilt u hierover meer lezen ga dan naar Sint Willibrordusparochie of rechtstreeks naar de geloofsgemeenschap St.Martinus

Processie Oud-Zevenaar in beeld

Elk jaar op de zondag voor St. Jan (24 juni) viert men kermis. Voordat de kermis begint trekt de processie door Oud-Zevenaar, met muziek en zang wordt de monstans met een hostie rondgedragen. Het is al een eeuwen oude traditie in Oud–Zevenaar.

 

 

Alouis Geerling heeft een filmpje op het internet gezet. Hij schrijft hierbij: Deze film heb ik gemaakt in 1977. Ik woonde toen pas in Oud-Zevenaar en vond het leuk om de traditie vast te leggen. Je zult zien dat er sindsdien veel veranderd is en tal van mensen er al niet meer zijn. Klik op het YouTube icoon rechts om het filmpje (ruim 7 minuten) te bekijken.

Dorothé Vos heeft in 2010 de processie gefilmd. Ook deze duurt ca. 7 minuten en kunt u bekijken door op het YouTube icoon te klikken.

DE VIJFTIEN GEHEIMEN

De Rozenkrans

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk.

De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Bij ieder kraaltje hoort een gebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis.

De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

Tijdens het bidden van de Rozenkrans dient de gelovige bij aanvang van iedere reeks van tien weesgegroeten, het zogenoemde 'tientje', een geloofsgeheim te overwegen. Een volledig rozenkransgebed biedt ruimte aan vijftien geloofsgeheimen.

 

De vijftien geloofsgeheimen.

Van oudsher kent de Kerk drie reeksen van elk vijf geheimen: de Blijde Geheimen, Droevige Geheimen en Glorievolle Geheimen. De Geheimen van het Licht zijn de vijf geloofsmysteries die paus Johannes Paulus II in 2002 aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed heeft toegevoegd. Het betreft belangrijke gebeurtenissen uit het volwassen, openbare leven van Jezus.

 

Vreugdevolle gebeurtenissen.

De Blijde Geheimen zijn vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Jezus wordt geboren in een stal te Betlehem.

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

 

Treurige gebeurtenissen.

De Droevige Geheimen zijn treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

Jezus wordt gegeseld.

Jezus wordt met doornen gekroond.

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.

Jezus sterft aan het kruis.

 

Glorievolle gebeurtenissen.

De Glorievolle Geheimen zijn glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

Jezus verrijst uit de doden.

Jezus stijgt op ten hemel.

De heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Maria wordt in de hemel opgenomen.

Maria wordt in de hemel gekroond.

 

De vaandels.

De vijftien geloofsgeheimen.

 

 

Vreugdevolle gebeurtenissen.

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Jezus wordt geboren in een stal te Betlehem.

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Treurige gebeurtenissen.

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

Jezus wordt gegeseld.

Jezus wordt met doornen gekroond.

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.

Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle gebeurtenissen.

Jezus verrijst uit de doden.

Jezus stijgt op ten hemel.

De heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Maria wordt in de hemel opgenomen.

Maria wordt in de hemel gekroond.

MARIAVIERING.

 

Meimaand. Mariamaand.

 

De meimaand is de maand om de Heilige Maria in het zonnetje te zetten. Het voorjaar manifesteert zich krachtig via (op)bloeiend leven: jonge dieren, fluitende vogels, frisse kleuren en geuren en zacht(er) weer. Ook Maria manifesteert zich op deze wijze: als leven doorgevende vrouw, toegewijde echtgenote en zorgzame en trouwe moeder van haar zoon, Jezus Christus. Maria is representatief voor het zachte, maar ook volhardende in het leven.

"We willen deze bijzondere vrouw, een prominent personage in de Rooms-Katholieke traditie, een speciale plaats geven in onze geloofsgemeenschap. Daarom is er in mei een speciale Mariaviering in de Sint-Martinuskerk. Als de weersomstandigheden het toelaten, houden we een korte tocht bij de kerk, waarin Maria door jongeren wordt meegedragen. Tijdens de viering zullen kinderen samen met een geestelijke een bloemenhulde aan Maria brengen. Een koor zal de tocht en de viering opluisteren met mooie Marialiedjes.

 

Sint Maarten's optocht

Gebrandschilderd raam van Joep Nicolas (Grand prix Parijs) 1925

Op de dag voor Sint Maarten kunnen de kinderen een mooie lampion maken door een suikerbiet of een pompoen uit te hollen of ze kunnen een lampion maken van een fles.

11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,

11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.

Dit bekende liedje wordt op de dag van Sint Maarten nog steeds door kinderen gezongen. Ook door de kinderen in Oud Zevenaar, waar de kerk aan de heilige Martinus is toegewijd. Ook de harmonie van Oud- Zevenaar draagt de naam van Sint Martinus. In de Martinuskerk begint rond een uur of zeven een korte gezinsviering om de naamdag te vieren. De pastor praat met veel enthousiasme over de heilige Martinus. Zo betrekt hij de kinderen op een leuke manier bij het roemrijke verhaal over Martinus en zijn mantel.

Na het zingen van het Sint Maarten lied gaan de kinderen naar buiten. De ouders steken het kaarsje aan dat in de, vaak zelf geknutselde, kleurrijke lampion wordt vastgezet. De optocht vertrekt vanaf het kerkplein met muziek. Voordat de stoet in het donker over de Oud -Zevenaarsedijk trekt, verschijnt een paard met daarop de heilige Martinus met daarnaast in een vodden geklede bedelaar, vaak een kind uit de Oud-Zevenaarse gemeenschap. De stoet geeft een mooi, feeëriek beeld met op de achtergrond de zwak verlichte toren van de Martinuskerk. Alleen het licht van de lampionnen is nog zichtbaar. De kinderen lopen vanaf het Kerkplein, Kerkweg,Oud-Zevenaarsedijk, Oud-Zevenaarseweg, Martinusweg, Leemkuylweg, Hofweg, naar het grasveld van het Park De Tichelkamp, waar het Sint Maartensvuur wordt aangestoken. Hier worden onder andere houten pallets verbrand. Onder het genot van warme chocolademelk, staat iedereen bij het vuur te kijken. De pastor vertelt nog een verhaal over Martinus, want de heilige hoort bij Oud-Zevenaar, dat is al jaren zo. Hierna is er voor iedereen nog een versnapering.

 

 

Copyright © 2013 - Oud-Zevenaar - Wepdiezainer -

 

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt.

 

 

"Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: