Straten

Straten, wegen, lanen en paden

Kerkweg

De kerkweg werd vroeger Tolstraatje genoemdHet weggedeelte tussen de twee dijken bij de kerk in Oud Zevenaar werd vroeger het Tolstraatje genoemd (eind 17de tot begin 19de eeuw) Bij de herberg aan de oostzijde van de kerk was een zwijgende tol gevestigd.Er stond een bord met de tekst:”Wie die niet voldoet, verbeurt “sijn lijf en goed”.In 1695 kostte het repareren van de weg 21 daalder en in 1808 werd er 486,-- gulden geïnd.

Oud Zevenaarseweg

De weg kenmerkt zich door een lage ligging ten opzichte van de omringende terreinen. Er is sprake van een echte lintbebouwing. De Oud Zevenaarseweg en de Slenterweg zijn waarschijnlijk ontstaan langs de oevers van de Aa, om de boot te laten trek¬ken door mens of dier, tegen de stroom op.Typerend is dat de oude boerderijen met hun achterzijde naar de weg staan gekeerd.

Hofweg

Deze plaats was vroeger een grondstuk van de oude Hoff Gross Poulwick uit 1763.

De Roosdom

Het goed de Roosdom werd al in de 17de eeuw genoemd. In 1710 kocht Markies de Vignoles de Mathena , waartoe ook de Roosdom behoorde. Roosdom d.w.z. hof, plezierhuis, schuur, bongerd, vijver, plantages, schatvrij erg en goed.

De Breit

Het is een oud kerkepad, dat loopt van de Babberichseweg richting de kerk van Oud-Zevenaar en komt bij de Oud-Zevenaarsedijk uit.

Paddestoel

Genoemd naar een gelijknamige boerderij. In het verleden had de naamgeving betrekking op een groep percelen in die buurt, als men er een lijn omheentrok vormde het een paddestoel.

Kamphuizerweg

Van oudsher een bestaande verbinding tussen Oud-Zevenaarsedijk en de voormalige Kleefsepostweg die tot circa 1760 achter de Zwanenwaai doorliep. Het fietspad ligt niet overal even hoog. Dit had te maken met de Liemerse overlaat, waarbij dit stuk van de dijk werd afgegraven en later weer één meter werd opgehoogd.

Panovenweg

De naam is een herinnering aan de vele panovens die er zijn geweest en specifiek aan de nog aanwezige voormalige panoven.

Holthuizerpad

Dit fiets- wandelpad is aangelegd als de overweg in de Sleeg wordt vervangen door een tunnel. De bestaande weggedeelte bleven voor het merendeel liggen en er kwamen nieuwe aansluitingen bij waaronder het Holthuizerpad.


Panovenweg

In 1941 wordt deze naam voor het eerst gebruik, daarvoor werden de namen zoals Steenovenweg en Fabrieksweg gebruikt. De naam vormt een herinnering aan de diverse panovens die er in Zevenaar zijn geweest en specifiek aan de thans nog aanwezige voormalige panoven.


Rosandeweg

Deze weg voert van de Slenterweg naast het voormalige waterleidinggebouw naar de buitenpolder  ‘Rosande’. De waard wordt reeds in 1538 genoemdMariaweg

Bij de vaststelling van de naam werd gedacht aan de verering van de Moeder van Smarten in de kekr van Oud-Zevenaar. De raad legde deze naam vast, maar werd nooit aangelegd. Volgens een wegenkaart van 1951 liep de weg ten noorden parallel aan de Martinusweg. In 1970 werd de Hofweg aangelegd, waarvan het tracé voor een deel gelijk was aan de Mariaweg.


Park Tichelkamp

Dit park is gelegen langs de Oud-Zevenaarseweg. Het is een langgerekt park, dat zijn vorm dankt aan de stroming van de AA, een ideale plek om even helemaal tot rust te komen. Het park is het domein van de jaarlijks terug komende  activiteiten zoals het parkfeest van Wip-inn, een rustaltaar tijdens de processie en het Martinus vuur. Wandel over de paden en bruggetjes en geniet van de mooie omgeving. Kinderen kunnen zich hier prima vermaken met de aanwezige speeltoestellen en het trapveldje.

Leemkuylweg

De weg is genoemd naar de havesathe de Leemkuuyl, de havesathe waarschijnlijk zo genoemd omdat het een goede plaats was voor het winnen van leem voor de baksteenfabricage

Poelwijkerlaan

De Poelwijkerlaan is in 1854 bij de aanleg van de spoorlijn van Arnhem naar Emmerich ontstaan.Er was regelmatig verschil van mening over de status van de weg: openbaar of particulier. De weg langs Poelwijk is sinds eeuwen ook een openbaar voetpad.

Martinusweg

Genoemd naar Martinus Bisschop van Tours, hij was zeer populair als patroon van vele kerken en speelt een rol tijdens St. Maartensoptochten en – vuren. En er zijn vele woonplaatsen naar hem vernoemd.

Tichelpad

Komt van het woord tichel  Tichel is een oude benaming voor baksteen.

Oud-Zevenaarsedijk

Een gedeelte van de weg bevindt zicht langs de Rijnstrangen van het polderhuis tot het Bettestraatje. Er is ook een “onderweg” met dezelfde naam.

Sleeg

In 1618 wordt het Holdthuiser straat genoemd. In 1860 Holthuizense Lijkweg. In 1951 wordt het Sleeg genoemd. De naam Sleeg komt van slagen grond die ontstonden na het rooien van bos.

Bettestraatje

Op het einde van de Oud-Zevenaarsedijk begint sinds mensenheugenis de verbindingsweg naar het noorden tot de Babberichseweg In 1856 komt de naam Bettestraatje al voor, de weg stelde niet veel voor het was niet meer dan een “hondekarrepad. Het is niet bekend waar die naam vandaan kwam.

Steenheuvel

De Steenheuvel is nu een veldweg maar ligt op de plek waar vroeger de oudste verbindingsweg tussen Oud-Zevenaar en Zevenaar  was gelegen.

Breulylaan

Het betreft het weggedeelte dat de verbinding vormt tussen de Pannerdenseweg en het openluchtzwembad de Breuly en dat in de volksmond ‘de weg over het stort’ werd genoemd. Het was de bedoeling van de gemeente om de vijf kleiputten vol te storten met huisvuil, dit is gelukkig beperkt gebleven tot één kleiput.


Ooyselandweg

Deze schilderachtige weg loopt van de Heilige Huisjes naar de Panovenweg. Er liggen weilanden, boomgaarden en volkstuintjes aan en diverse karakteristieke panden. Op een tekening van de polder uit 1780 is het middenstuk van de weg verdwenen door een dijkdoorbraak.


Bemweg

Na aanleg van de spoorweg van Arnhem naar Emmerich in 1856 werd aan de noordzijde van de lijn  tussen de overweg in de Postweg ( nu Babberichseweg en de overweg in de Holthuizense straatweg (nu Sleeg) een parallelweg aangelegd. In de loop der jaren kwamen er woningen langs deze weg te staan. De weg kreeg vanaf 1951 de naam van een groep percelen in de buurt, die ‘de Bem’ werden genoemd. De naam bem wil o.a. zeggen een aantal bekende personen of groepen.Selderijstraatje

Wordt nog door veel mensen in Oud-Zevenaar zo genoemd. Het betreft een zijweg van de Babberichseweg, vanaf Zevenaar gezien links voorbij schuttersgebouw van St. Anna. In 1943 werd het genoemd “Voetpad naar het Warteland”.

Breulypark


Dijkweg

Deze straat werd vroeger Holthuizensche Lijkweg genoemd. De naam van het eerste gedeelte van de straat werd door de bevolking op een gegeven moment afgekort tot Lijkweg. Lijkwegen zijn traditioneel vastliggende routes die een lijkstoet diende te volgen op weg naar de kerk. In 1952 wordt het Dijkweg.

Ooysedijk

De dijk met daarop gelegen weg richting Ooy. De Ooysedijk, even ten oosten van de Breuly, werd voor 1940 “De Dijk”genoemd.

St. Annastraat

Genoemd naar de vrouw van de Heilige Joachim en moeder van de heilige Maagd Maria. St Anna is schutsvrouwe van de schuttersvereniging van die naam en schutsvrouwe van het St. Annagilde rond Camphuuysen.

't Olde Processiepad

Rond het kerkgebouw vindt op de zondag voor St. Jan (24 juni) de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats.Een eeuwenoude traditie in een prachtige omgeving.Om de baldakijn lopen de bruidjes, de misdienaars en de vendeliers, particulieren en meerdere schutterijen mee.Het is een bijzondere gebeurtenis in het Liemerse land.

Babberichseweg

Vroeger was deze weg onderdeel van de Postweg van Arnhem naar Elten. Huize Poelwijk was toen een halteplaats.

Maatjesweg

Deze weg werd in 1856 als zuidelijke parallelweg aangelegd en kreeg pas in 1952 de huidige naam. De naam is ontleend aan die ter plaatse gelegen landerijen.

Uiversweg

Deze weg is vernoemd naar het bouwland aan de oostzijde van de Uiversweg dat ook wel “de Storchkamp” werd genoemd.

Geldersewaard

Deze weg leidt naar een grote boerderij in de Gelderse Waard en een schitterend natuurgebied tussen de Rijnstrangen. In het begin van de weg staan een weerszijde struwelen, die belangrijk zijn voor de leefomgeving van veel planten, vogels, vlinders en andere insecten.

Heilige Huisjes

Oorspronkelijk liep de weg vanaf de Buitenmolen linksaf naar het zuiden. Vroeger stond er op de hoek van de H. Huisjes en het voetpad naar de Slenterweg een herberg van vrouw Visser; in de volksmond werd het ‘H.Huuske’genoemd. Het grondstuk op de hoek van de H. Huisjes en de Ooyselandweg heette vroeger ‘Het heilige Huisje’. Mogelijk heeft hier vroeger een rustaltaar gestaan, dat diende in de processie van Oud-Zevenaar. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1854 werd dit gedeelte afgesneden en begon de Heilige Huisjes aan de zuidzijde van het spoor. De uitdrukking Heilig Huisje betekent: 1) kapelletjes, 2) een bouwsel op een graf.

Zuiderlaan

Tot 1920 werd de Zuiderlaan in officiële stukken aangeduid als ‘Ooysestraat’, daarna duikt de huidige naam op. De naam kan te danken zijn aan de fraaie door bomen geflankeerde weg die in het zuiden van de gemeente ligt.


Veilingpad

Dit pad 'ver'wijst nog richting voormalige veilinggebeuren.


Zwarte weg

Het gedeelte tussen de Oud-Zevenaarseweg en Poelwijkerlaan werd in 1856 als parallelweg langs de spoorlijn aangelegd. De weg was gemaakt van rest producten van de met kolen gestookte stoomlocomotieven en werden de donkere sintels gebruikt om de weg te verharden. In 1957 werd er een geasfalteerd fietspad aangelegd. Met de aanleg van de Betuwlijn is de Zwarte weg verdwenenCopyright © 2013  -  Oud-Zevenaar  -  Wepdiezainer  -


Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt."Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: