Flora

Flora

Wilde planten


Zie hieronder

Wilt u meer lezen over de wilde planten in Oud-Zevenaar? Klik dan hieronder op één van de foto's .

Planten en folklore

Planten.

Tot verbazing van veel mensen blijken alledaagse wilde planten toch heel mooi te zijn. Elke plant is als het ware een afspiegeling van haar omgeving.

Vroeger had men meer belangstelling voor het nut van een plant dan voor de schoonheid ervan. De meeste geneesmiddelen werden uit planten bereid, bladeren en wortels waren een natuurlijke voedselbron, bloemen en vruchten werden tot verfstoffen en schoonheidsmiddelen verwerkt.

 

Folklore.

De plant is geen aanleiding meer tot folklore, ze is nu losgekoppeld van godsdienst en duivelsleer, magie, heraldiek, symbolieken en kwakzalverij.

 

Plantensymboliek.

De plantensymboliek heeft voornamelijk betrekking op de vorm, kleur en geur van de bloem.

Het blad, de stengel, het zaad en de wortels komen minder aan bod

 

Signatuurleer.

Volgens de signatuurleer dienen alle planten op aarde tot heil van de mensheid. De Schepper zou aan alle planten die geen duidelijke functie als voedsel- of vezelplant hebben, een kenmerk (signatuur) hebben meegegeven dat het gebruik aanduidt. Een hartvormig blad zou zo dus wijzen op een werking op het hart. Evenzo zou een levervormig blad erop duiden dat er een heilzame werking op de lever van uitgaat (en bijvoorbeeld tegen geelzucht gebruikt kan worden). De rode, naar blauw verkleurende bloemen van longkruid samen met de witgevlekte bladeren zouden wijzen op een werking op de longen (nog altijd wordt zuurstofrijk bloed in handboeken voor biologie en geneeskunde met rood aangeduid, zuurstofarm bloed met blauw). Enzovoort. Tegenwoordig omvat de signatuurleer veel meer dan alleen aanwijzingen op grond van vorm, kleur, beharing, geur, smaak e.d. Het hele wezen en karakter van de plant komen aan bod, waarbij ook de groei- en bloeiwijze, de structuur en de totaalindruk in de beschouwing worden betrokken.

Maar men kan nog verder gaan: ook het milieu van een plant, de bodemgesteldheid, het klimaat, de breedtegraad, de andere planten en dieren waarmee een plant in een bepaald biotoop groeit, al deze zaken vallen eigenlijk onder signatuur.

Het is dus een heel complexe materie

 

Naamgeving.

De opzet is in deze reeks is zo goed als mogelijk van de bij ons in het wild algemeen voorkomende planten de naam te verklaren.

 

Plantlore.

De diepere betekenis van plantlore ligt in het geloof dat het leven bezield is, dus ook de planten.

Al deze onderwerpen kunnen aan de orde komen wanneer een plant wordt beschreven
Copyright © 2013  -  Oud-Zevenaar  -  Wepdiezainer  -


Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt."Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: