Oke 12

Oké


Jaaroverzicht 2018.


Oké


Bijzonderheden in 2018.


“De Wejenward is Oké, na groot onderhoud,”

De officiële start was op 23 augustus 2013 door een bijeenkomst bij Café de Kroon in Oud Zevenaar,  georganiseerd door de VSR en de werkgroep Oké. Toen is ook door Maaike Brasz een uiteenzetting gegeven over de doelen van het “Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” waarvan een subsidie van € 10.000, - is toegekend t.b.v. het machinaal ontgraven van de slootjes.


In 2013 is door de vrijwilligers van de werkgroep Oké het werk van het houtvrij maken begonnen. Ook heeft de firma Sloot de eerste 230 m van de sloot onder langs de dijk uitgediept. Eind oktober begon het grondwater te wassen en half november werd het werk gestopt. Totaal hebben we daar 360 uur werk verricht met een gemiddelde bezetting van 7 vrijwilligers. Op dat moment is 1/3 gedeelte houtvrij gemaakt, het hout verzameld langs de toegangsweg en is het versnipperd en vervolgens zijn de snippers afgevoerd, zo’n 150 m³, gebruikt voor verwarming van 4 ha kas t.b.v. kweken van amarillissen door een kweker in Angeren.


In 2014 zijn we verder gegaan met ons mooie werk in de natuur. In totaal hebben dit jaar 18 dagen in de Wejenward gewerkt, 6 dagen voor half maart en 12 dagen na half augustus, dit i.v.m. de gedragscode natuurbeheer, vooral betreffende de flora- en faunawet. Totaal hebben we 21 actieve liefhebbers, die er met een gemiddelde van 8 personen per dag totaal 505 uur besteed aan het vrijmaken van de greppels en het houtvrij maken van de ruggen. In het voorjaar is nog eens 75 m3 houtsnippers afgevoerd. Ook nu ligt er weer een aantal hopen hout, die versnipperd gaat worden om af te voeren naar Angeren.

Ook hebben we in maart 2014, nieuwe aanplant verzorgt. In de Wejenward zijn er diverse wilgensoorten gepland; Salba Fransgeel, Ganzenvoet; Leerteen; Groen Kat en Belgisch rood. Ook is er aan de randen gepland met de: Gele kornoelje, kardinaalsmuts, liguster, wilde appel, boskroek, vogelkers, zomereik, vuilboom, lijsterbes, linde, olm, gelderse roos en een aantal elzen. Bovendien zijn er 3 vleermuizenkasten opgehangen en is er een bijenhotel gerealiseerd.

Half augustus zijn we weer verder gegaan met de Wejenward. Als je dan ziet wat er in een zomer gegroeid is, dan zit er dus voldoende leven in. Maar de greppels moeten vrij zijn van hout voor de machine, dus daar lag onze prioriteit. Ook lag er nog veel dik hout in wat verwijderd moest worden. Na een aantal werkdagen zijn we verder gegaan met zagen van de opstand.

In dit gedeelte is in het verleden gezaagd en is het hout blijven liggen. Dat is dan weer horizontaal uitgelopen. Het leek wel een puzzel, zagen en slepen maar. Hier is veel tijd in gaan zitten en de afstanden van sjouwen waren ook lang, zo’n 90 meter. Maar met zo’n enthousiaste groep geen probleem. Maar wel hebben we ervoor gekozen het vele dode hout wat daar ook lag op hopen te zetten op de rabatten.

Maar soms kwamen er 2 dappere jongens en 2 niet minder dappere meisjes ons helpen. Harm, Kobbe, Juul en Nienke weten het zeker: dit is hun speelbos, lekker slootjespringen en dan nat worden, heerlijk toch. En dan met Joep achter de kruiwagen met boomstammetjes en dan die 4 jongere met een touw de kruiwagen trekken, dan is Joep en de kinderen in hun element.

Jan heeft in september in de Wejenward de volgende bloeiende planten gevonden. Voor sommige soorten was de bloeitijd al voorbij; die soorten heb ik toch nog maar in het lijstje opgenomen. Behalve planten werd er ook een nestje van een dwergmuis gevonden, met een dode jonge dwergmuis erin; zo’n nestje ziet eruit als een uit fijn gras gevlochten tafeltennisbal en hangt op enige hoogte in een ruige plant, zoals brandnetel of braam. Ook bloeiende planten: Bitterzoet, Blauw glidkruid, Gewone hennepnetel, Haagwinde, Steenbraam, Watermunt. Uitgebloeid/vegetatief: Canadese populier, Grote brandnetel, Grote wederik, Kattenstaart, Katwilg/schietwilg, Penningkruid, Watertorkruid, Wegedoorn

Nu zijn we zover dat we 12 greppels schoon hebben, zo’n 950 m1 en klaar om uit te diepen. Maar dat is nu een probleem. Vanaf half augustus tot nu toe is de waterstand zo hoog gebleven dat de machine er niet in kon, omdat hij dan gaat verzakken, de aannemer durft het niet aan. Helaas wachten tot het wel lukt. Anders zullen we moeten wachten tot volgend jaar half augustus. Dat zal als consequentie hebben dat we met een bosmaaier dan weer de greppels zichtbaar gaan maken.


2015: De opmerkingen van eind 2014 zijn helemaal uitgekomen. Het water bleef hoog en daarom hebben we tot juni moeten wachten eer de machine met de greppels kon beginnen. Daarvoor hebben we alle greppels met de bosmaaier zichtbaar gemaakt. Vol goede moet is de firma Sloot op 6 juni daarmee gestart, maar hoe verder hij in het gebied kwam, hoe moeilijker het werd, hij ging verzakken en moest dan ook besluiten om te stopen. 130 m1 was gereed.

Maar op 10 augustus een 2e poging en ja toen heeft de firma alles wat klaar lag kunnen graven en de grond op de rabatten kunnen gooien. In totaal 745 m1, dus met de eerste poging toch weer 875 m1

Deze beelden van eind december geven het resultaat weer en we denken dat dit de komende zomer een mooi bloeiend tapijt zal worden. De 1e fase is nu pas gegraven, dus die ontwikkeling moet nog komen.

Maar nu het vervolg. Vanaf begin september zijn we weer voortvarend met de kap van de bomen begonnen. We zijn begonnen aan de kant van de kerk daar konden we dan alle hout verzamelen langs de weg.

We hebben met de versnipperaar, de firma Reuling dit besproken en na het eerste stuk heeft hij alles versnipperd en zijn we verder het bos in gegaan. Die gekapte bomen zijn op 23 oktober naar voren gelierd door de firma Reuling, een hele dag sjouwen met de lange ketting, maar dan lag er weer een hoop hout om te kunnen versnipperen. Dat is nu nog niet gebeurd i.v.m. de nattigheid.

In totaal hebben we weer 12 dagen hieraan gewerkt, met gemiddeld 8,75 liefhebber. In totaal 302 uur werk. De laatste werkdag was 7 december en toen stonden we al in het water. Maar we kijken met veel genoegen terug op het resultaat.


2016: Het jaar dat in de planning staat om het werk in de Wejenward af te ronden, tenminste de eerste ronde van het achterstallig onderhoud. Maar hierna gaan we zeker verder met het jaarlijks bijhouden zodat het een mooi en een beetje open bosje blijft.

In maart kregen we de mededeling dat bureau Van der Molen Groenconsult is gestopt met de samenwerking met de VSR en dus met Oké, maar Marije Slijkhuis gaat verder met dat werk als zelfstandig coördinator, dus voor ons verandert er niets. Hierbij nogmaals dank aan Van der Molen voor de prettige samenwerking en we gaan volle moed verder zoals het was.


Ook in 2016 konden we in het voorjaar niets uitvoeren in de Wejenward, de waterstand bleef hoog.

Maar in september zijn we weer gestart met bomen zagen en het hout eruit lieren samen met de firma Reuling en dan versnipperen natuurlijk.

In totaal zijn we tot december 9 dagen actief geweest met gemiddeld 9 vrijwilligers en in totaal is er 242 uur aan dit werk besteed.

Op 5 november hebben we, op de jaarlijkse natuurwerkdag, in het eerste gedeelte weer een aantal zichtlijnen gemaakt. Bij een zichtlijn zijn we gestopt toen we zagen dat de bever ons al meegeholpen had en dat willen we niet verstoren natuurlijk. Mooi dat hij de weg gevonden heeft dankzij de uitdieping van de greppels kan hij hier weer zwemmend zijn doel bereiken. Ook hebben we aan de oostzijde een aantal boompjes gepland, 18 bosplantsoen en 4 bessenstruiken, zodat er weer meer variatie komt ook aan die zijde van het bosje. Zo zijn we dus begonnen met regulier onderhoud en is het een mooi bos geworden denken wij.

Ook heeft de firma Sloot weer een poging gewaagd om de greppels uit te diepen. Maar helaas na zo, n 35 meter graven zakte de machine ver de grond in en met een andere kraan hebben ze hem eruit kunnen halen. Helaas het grondwater is dit hele jaar te hoog gebleken, het lange natte voorjaar heeft te weinig tijd opgeleverd om de waterstand echt te verlagen, hopelijk volgend jaar beter.

Het tussenstuk is in 2016 verder opgepakt en het grote achterstallige onderhoud  is gedaan en we kunnen verder gaan met regulier onderhoud. Ook hebben we voor een klein gedeelte een aantal bomenopstanden laten staan. Veel bezoekers vonden het wat kaal worden. Wij denken dat dit nu gelukt is.


In 2017 heeft De eerste wilgen zijn weer geknot en de doorkijkjes zijn gemaakt.

Bijzonder is dat dit jaar een aantal boomformaties in maart zijn omgewaaid en wat zagen we het ijsvogeltje heeft in een daarvan zijn nest gemaakt.  Ook de bever heeft het rabattenbosje gevonden, overal zie je sleepsporen.

Wij zijn blij met dit resultaat en we danken allen voor de prettige samenwerking. Iedereen kan nu genieten van een heel mooi gebied. Voor vragen en/of suggesties of meehelpen met de mooie werk neem contact op via mail m.putmans@upcmail.nl. Namens de werkgroep Oké Rieny Putmans


2018

A) Dit jaar was, naast de uitbreiding van bestaande activiteiten de oplevering van het groot onderhoud aan “De Wejenward” een 2,5 ha groot rabattenbosje. Het eerst jaar 2013 hebben we de planning gehaald en 1/3 houtvrij kunnen maken, alle hout is versnipperd, zo’n 150 m3. Ook het tweede jaar is goed verlopen, al zijn de greppels niet uitgediept i.v.m. de hoge waterstand. Het derde jaar 2015 was de waterstand lager en is er, wel in 2 pogingen totaal 875 m1 greppel uitgediept. In 2016 zat het weer niet mee, ondanks een verwoede poging van de firma Sloot. Want helaas na zo, n 35 meter graven zakte de machine ver de grond in en met een andere kraan hebben ze hem eruit kunnen halen. Helaas het grondwater is dit hele jaar 2016 te hoog gebleken, Dankzij de toezegging van het SBNL dat de subsidie voor het resterende werk ook in 2017 nog beschikbaar was, is door de firma Sloot in 2017 nog 1140 m1 uitgediept. Totaal is er 2075 m1 uitgediept en is er totaal 750 m3 hout versnippert.


B) In 2018 hebben we de volgende werkzaamheden verricht:

Met 21 vrijwilligers hebben we dit jaar 40 werkdagen ingevuld op 21 verschillende locaties. Met een gemiddelde van 6 vrijwilligers en per dag 3,5 uur werk. Totaal 902 uur actief geweest in onze mooie natuur.

-Het knotten van totaal 89 knotwilgen en het snoeien van 40 hoogstam fruitbomen op diverse plaatsen, bij diverse particuliere tuinen.


- Nabij het struinpad groeit de grote Berenklauw en om overlast voor de wandelaars te voorkomen zijn we in maart begonnen met het maaien daarvan. Ook het Japansknoopkruit maaien we regelmatig.


- Dit jaar is door ons het hout versnippert in “De Pas”, snoeihout van het project “Met de school de boom in” Rob Bloemberg uit Loo kwam ons te hulp, ook met het maaien van het gras.


-In totaal is er 300 m1 meidoornhaag geschoren en geknipt.


-Ook hebben we 7 poelen onderhouden, waarvan twee in de wijk Roodwilligen. De poel in Holthuizen doen we ook elk jaar en zo ontstaat er een kleine oase in dit gebied. De poel nabij het Kloosterpad hebben we eind dit jaar gemaaid, nadat de aanleg van het derde spoor was afgerond. En aan het einde van De Sleeg liggen nu 2 nieuwe poelen ter compensatie.


-Daarna weer de hooilandjes maaien en opruimen. Dit jaar was de groei minder geschikt voor het sinusbeheer in het hooilandje achter de kerk, maar toch hebben we geprobeerd het maximale te doen. Door deze manier van maaien ontstaan er hoogteverschillen in de begroeiing en windluwe ruimten, heel geschikt voor solitaire bijen en vlinders.


- Dit jaar is het struinpad door de rijnstrangen omgevormd naar een klompenpad. Onze werkgroep heeft daaraan meegewerkt en heeft het onderhoud van een paar delen op zich genomen.


-Op de nationale natuurwerkdag 3 november waren we met 40 vrijwilligers actief met onderhoud in De Wejenward” Het knotten van wilgen en het snoeien de overhangende takken langs het klompenpad en het aanleggen van een ril met snoeihout en het planten van nieuwe knotbomen langs het klompenpad..

Daarbij was een groep van 13 scouts actief, leuk om zoveel enthousiasme te zien.

Wij zijn blij met dit resultaat en we danken allen voor de prettige samenwerking.


Vragen en advies: Zijn er punten waar jullie aandacht voor willen of waar je voor ons een taak ziet, dan stellen wij het  op prijs dat van jullie te vernemen.

Met de vriendelijke groeten namens Werkgroep Oké; Gerrit Kolenbrander en Rieny Putmans.


Wat is een rabattenbosje eigenlijk en waarom de Wejenward opknappen?

Putmans: "Rabattenbosjes bestaan al heel lang en de eerste officiële notering dateert zelfs van1799. Veel van die geriefhout (kachelhout, hout voor stelen, bonenstaken) leverende bosjes zijn inmiddels verdwenen, dat van ons gelukkig niet en met een verstandige aanpak is het in oude luister te herstellen.” Rabatten zijn langwerpige ophogingen gelegen tussen greppels. Met de grond uit de greppels wordt de rabat verhoogd, waarna er bomen op geplant worden. Werden rabattenbosjes vaak aangelegd in streken met een slechte afwatering, hier staan de greppels hooguit vol met kwelwater, water van de dijk en regenwater.

In de loop der jaren zijn de greppels dichtgeslibd, is er een hoog opgaande begroeiing ontstaan uit voornamelijk wilgen en populieren en zorgen afgewaaide takken en omgevallen bomen voor compostering van de onderlaag. Het gevolg: geen of te weinig open plekken, waarin nog iets gebeurt en daar moet verandering in komen. Putmans: “bij het herstel willen we dan ook andere bomen dan de wilg en de populier aanplanten om zo de biotoop te versterken en te verbreden.”

Putmans: “We gaan projectmatig te werk en hebben dit perceel als het ware in 3 stukken opgeknipt en het herstel uitgesmeerd over 3 jaar. Met de subsidie kunnen we een graafmachine huren om in een deel van het gebied de greppels 40cm diep en 60cm breed uit te graven. De bagger gaat weer op de rabat om de biotoop zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast kappen we een aantal bomen en andere bomen brengen we terug tot ca. 50 cm. Deze stobben van voornamelijk wilgen lopen na verloop van tijd vanzelf weer uit. We brengen er ook een duurzame component in. Als proef worden de omgezaagde bomen verzameld en versnipperd. De houtsnippers gaan kassen in het kassencomplex Bergerden bij Bemmel/Lent verwarmen.”

Ontstaan van de werkgroep

De werkgroep is ontstaan in 2009 naar aanleiding van amfibieën onderzoek in de Liemers en het enthousiasme van een paar mensen om onderhoud te plegen t.b.v. van een bijzondere natuur in de eigen omgeving.

Nadat de kamsalamander werd gevonden in een poel nabij de kerk is die op verzoek weer uitgebaggerd door de gemeente. Deze was in de loop der jaren dicht gegroeid met riet. Zonder onderhoud groeit de poel in enkele jaren dicht en is de poel voor de soort niet meer geschikt. Om deze opslag van riet en zo de verlanding tegen te gaan is de werkgroep opgericht. En om zicht op de poel door wandelaars te houden is toen ook besloten om het weitje ervoor te gaan maaien. Door het maaisel op hopen te zetten, hopen we dat er een keer ringslangen hun eieren gaan afzetten in de broeihoop. Deze soort wordt af en toe waargenomen in de Liemers en door het aanbieden van een eiafzetplek hopen we deze soort vaker tegen te kunnen komen. Bovendien functioneert de hoop als schuilplaats voor allerlei dieren.

Naamgeving

De naamgeving is een afkorting van Onderhoud Kleine landschapsElementen (Oké). Deze landschapselementen zijn vaak beeldbepalend of belangrijk als stapsteen voor diverse soorten. Soms is er wel geld voor aanleg maar dan wordt er vaak geen onderhoud aan gepleegd omdat dit of vergeten wordt of er is geen geld voor.

Werkmateriaal

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we op kosten van de dorpsraad Ooy en Oud Zevenaar een bosmaaier, harken en rieken kunnen kopen. Daarnaast hebben we zelf een motorzaag en wat ander gereedschap ingezet via het SLG.

Uitbreiding

Sinds het ontstaan van de werkgroep is het aantal werkzaamheden uitgebreid, dit vooral ook door het toenemend aantal

( nu 35) vrijwilligers. Ging het eerst om de poel bij de kerk en de poel bij de Gelderse waard, inmiddels zijn er 11 poelen, diverse hooilandjes, het knotten van wilgen en onderhoud van een rabattenbosje (Wejenward) en gedeelte van het struinpad aan toegevoegd. Een werkgebied ten zuiden van Zevenaar,  vanaf de Duitse grens tot de gemeentegrens met Duiven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het 1 maal per jaar maaien van de poelen met een heggenschaar op een bosmaaier en de hooilandjes maaien met een vingerbalk. Deze lenen we van Landschaps Beheer Gelderland (SLG). De vingerbalk kunnen we stallen bij onze vrijwilliger Joep, natuurlijk alsnog onze dank daarvoor. Het maaien gebeurt 2 X per jaar en door het maaisel op hopen te zetten proberen we de boel te verschralen en op die wijze een andere vegetatie te krijgen.


Projecten:

1) Poel  en weide nabij kerk Oud-Zevenaar:

De oppervlakte van de poel is ongeveer 100m2  en van de weide 1700m2, samen 1800m2.

2) Plan Karekiet Oostzijde;                     

Oppervlakte ongeveer 1500m2. 


3) Plan Karekiet Westzijde:

Oppervlakte ongeveer 450 m2


4) Poel langs weg Gelderse waard:

Deze poel is ongeveer 675 m2 groot.


5) Struinpad vanaf Kerk Oud Zevenaar tot de weg Gelderse Waard: 

Het struinpad wat wij onderhouden is 750 m1 lang en er staan zo,n 100 knotwilgen langs.


6) Wei achter Slenterweg 30 “De Pas”:

De wei heeft een oppervlakte van ongeveer 3000m2 is zo, n 200 meter lang en in de wei staan 25 knotwilgen.

7) Poel achter Slenterweg 20 “De Ezelswaay”:

Het talud is 300 m1 lang en heeft een oppervlakte van 2700m2.


8)Poel ”Het Galgenmaaltje” Ooysedijk:


9) Poel nabij de Kloosterpad:                                 

10) Poel Holthuizen;11) Poel Babberich                                                 

12) Poel Giesbeek                                

13) Poelen  Roodwilligen.   

14) Poelen Wehl

15)Banken.

Vragen en advies

Zijn er punten waar jullie aandacht voor willen of waar je voor ons een taak ziet, dan een reactie.

Groeten namens Werkgroep Oké; Gerrit Kolenbrander en Rieny Putmans.

.


Copyright © 2013  -  Oud-Zevenaar  -  Wepdiezainer  -


Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt."Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: