Beemdkroon

BEEMDKROON

KNAUTIA ARVENSIS


Beemdkroon


Naamgeving

Knautia is genoemd naar Christian Knaut, een Duitse plantkundige, die leefde van 1656 tot 1716. Arvensis betekent in groeit akkers

 

Plantkenmerken

Beemdkroon is een plant uit de kamperfoeliefamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen. Beemdkroon is een vaste plant. De plant wordt 15-60 cm hoog. Beemdkroon komt in Nederland voor in bermen en op dijken met vochtige, kalkhoudende grond, maar ook in de binnenduinrand en langs randen met struikgewas komt de plant voor. Elders groeit de plant ook in weiden en houtwallen. De gehele plant is bezet met fijne haren, waardoor ze wat grijsgroen van keur is. Langere haren daartussen maken dat de stengel ook stijf behaard aanvoelt. Soms vind je exemplaren met bloemen die wit of geel van kleur zijn, maar dat is zeer uitzonderlijk. Door tabaksrook verkleuren de bloemetjes in het hoofdje van lila naar gifgroen. Daarom wordt ze ook wel het tabaksbloempje genoemd.

Bloem

Beemdkroon bloeit met lila bloemen vanaf juni tot de herfst. Ook komen soms witte of gele bloemen voor. Tweeslachtig. De 2-4 cm grote bloemhoofdjes zijn tamelijk vlak en hebben sterk stralende randbloemen. Het ruw behaarde omwindsel is samengedrukt vierkantig, kort getand en bestaat uit enkele rijen langwerpige elkaar dakpansgewijs bedekkende blaadjes, waarvan ook de langste meestal niet tot de rand van het hoofdje reiken. Er zijn geen stroschubben. De kelk heeft de vorm van een kroontje met ongeveer acht schuin omhoog staande, priemvormige tanden. De viertallige kroon is licht blauwpaars of soms roze. De buitenste bloemen zijn vergroot en asymmetrisch.

Steel

De stengel is door zeer korte haren grijs en door de langere haren stijf behaard. De bloeistengel is vrij fors, rolrond en meestal vertakt.

 

Blad

De gesteelde, grijsgroene rozetbladen zijn langwerpig, zowel naar de top als naar de voet versmald en aan de rand vaak grof gezaagd tot gekarteld, maar soms gaafrandig en heeft grijsgroene bladeren  Aan de bloeistengel groeien meestal (tenminste in het midden) enige veervormig gedeelde, zittende, tegenoverstaand bladen met lancetvormige slippen. De onderste bladeren heel en de bovenste veerspletig. De bladeren zijn zittend aan de stengel zonder steel.

 

Vrucht

Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het bolronde vruchthoofdje valt spoedig uiteen. De schijnvrucht is vierkantig, ruig behaard en niet gegroefd. De voet van het bloem om windseltje ontwikkelt zich tot een wit, vlezig, oliehoudend aanhangsel, dat mieren aanlokt, die mede voor de verspreiding zorgen. De zaden zijn zeer kort levend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.

 

Wortel

Beemdkroon heeft een vertakte wortelstok, waaraan bloeistengels en niet-bloeiende rozetten  ontspringen.

 

Gebruik

De bloemen bevatten veel nectar waar zowel dagvlinders als honingbijen en hommels op af komen. Er is zelfs een solitaire bij, de Knautiabij die speciaal afhankelijk is van deze plant. Ook deze bij staat inmiddels op de Rode lijst van Bijen. Ook de knautiawespbij, wordt op deze plant gezien. Deze wespbij parasiteert op de knautiabij. De bloem van de Beemdkroon trekt ook veel vlinders. Om deze reden is de beemdkroon in veel vlindertuinen te vinden.

Geneeskunde

De plant zou een werkzame stof hebben die werkt tegen schurft. U kunt de plant verwerken in een hoestdrank. Beemdkroon werd vroeger algemeen gebruikt tegen pest, kortademigheid, longziekten, en verkoudheid. Reiniging van de huid (eczeem) en het bloed. Het bloed wordt gereinigd door de zogenaamd saponinen die in de wortel van Beemdkroon zitten.

 

Eetbaar

De plant heeft sappige bladeren die voor de liefhebber door de sla kunnen worden gemengd. 

 

Volksgeloof

Een goede schoonmaker van de aura. Door 2 druppels Beemdkroon in de handen te druppelen en in de aura te houden, zuivert het de aura en verwijdert de meest hardnekkige terugkerende vervuiling.

 

Bloesemremedie

De krachten die Beemdkroon bezit kunnen als volgt omschreven worden. Beemdkroon biedt steun wanneer u zich afgezonderd van anderen voelt. De plant helpt u ook om verbinding met de aarde te maken en hierdoor kunt u rustiger nadenken zonder alle kanten opgetrokken te worden door uw drukke en onduidelijke gedachten. Hij biedt rust en een opstapje naar hogere sferen. De krachten kunnen de warmte tussen u en anderen voelbaarder maken en alle betrokkenen steunen.

 

Waarschuwing

Beemdkroon en de duifkruid of schurftkruid zijn sterk verwante soorten met sterk gelijkende bloemen, ze komen in dezelfde omgeving voor, en worden daardoor ook vaak verwisseld. 

 

Op facebook hebben we een pagina waarop wij oude foto's van Ooij, Old-Sènder en Holthuuze plaatsen. Je kunt reageren op de foto's en je kunt aangeven dat je iets leuk vindt. Hieronder een overzicht wat er zoal op facebook geplaatst is. (scroll er maar doorheen)

Heb je mooie foto's en wil je die met ons delen, stuur ze dan per mail naar andre@oud-zevenaar.nlCopyright © 2013  -  Oud-Zevenaar  -  Wepdiezainer  -


Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt."Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: