OUD-ZEVENAAR

DORP IN DE LIEMERS

HET DORP

 

Oud-zevenaar en bezienswaardigheden

 

Oud-Zevenaar is een dorp in de Nederlandse gemeente Zevenaar (provincie Gelderland) ten zuiden van de gelijknamige stad, en heeft ruim 600 inwoners. Zoals de naam zegt is het dorp ouder dan Zevenaar zelf.

Een bezienswaardigheid in Oud-Zevenaar is de eeuwenoude Sint-Martinuskerk een rijksmonument, die op een uitstulping van de dijk ligt. Een andere bezienswaardigheid in het dorp is de nog werkende korenmolen De Hoop uit 1850, waarin tevens een molenwinkel gevestigd is.

In Oud-Zevenaar staat ook Havezate Camphuysen, een particulier kasteel dat niet voor publiek toegankelijk is.

Oud-Zevenaar is de laatste jaren nauwelijks gegroeid, waardoor het zijn historische aanzicht heeft behouden. Wel is een aantal nieuwbouwwoningen geplaatst voor mensen die in sommige gevallen verhuisden vanwege de aanleg van de Betuweroute. Ook is er in 2012 een nieuwe, prachtige school gebouwd. De huidige naam is IKC St. Martinus

Wilt u meer weten over dit mooie dorp? Het laatste nieuws, de geschiedenis, een beschrijving van de gebouwen, de straten en de natuur rondom Oud-Zevenaar lees dan rustig verder op deze site.

HET LAATSTE NIEUWS

Laat samen de alarmklokken luiden in Oud-Zevenaar!

Zoals u wellicht weet is de Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar verkocht en is hiervoor op 30 december 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd.

 

Deze aanvraag, procedure, omgevingsvergunning loopt nog!

Op deze aanvraag omgevingsvergunning is door de Gemeente Zevenaar nog geen besluit genomen.

 

Laten betrokken inwoners van Oud-Zevenaar en Ooy, maar ook van de gemeente Zevenaar en daarbuiten, dit alles  zo maar gebeuren zonder dat er goed naar andere alternatieven is gekeken? 

Er zijn vele andere wegen die naar Rome leiden om dit bijzondere  bouwwerk met haar omgeving gezamenlijk te behouden en te ontwikkelen!

 

Het gebouw en haar omgeving kent een rijke geschiedenis en is uniek. Het is een rijksmonument met een beschermd dorpsgezicht!!! 

 

Wanneer u dit alles het liefst wilt behouden met alsnog een maatschappelijke invulling of culturele activiteiten dan kunt u, als individu,  bezwaar maken tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning.

Zou u dit samen met andere betrokkenen willen doen of hebt u ideeën of opmerkingen,

stuur dan een mail naar sintmartinus@oud-zevenaar.nl

In plaats van appartementen zouden we ook kunnen denken aan andere invullingen. Een gebouw waar we naar de prachtige ramen uit 1931 van Joep Nicolas kunnen kijken, maar in de toekomst misschien ook naar de werken van kunstenaars uit de Liemers die hier tentoongesteld of gemaakt kunnen worden.

 

Misschien wordt in dit gebouw verteld over het verleden van deze kerk op deze unieke plaats in de Liemers. Wat heeft hier door de eeuwen heen allemaal plaatsgevonden. Misschien krijgen we uitleg over de flora en fauna van deze streek en met name de Gelderse Poort en de Rijnstrangen. De eeuwenlange felle strijd die de inwoners van Oud-Zevenaar voerden tegen het grimmige gedrag van de Rijn. Misschien met beeld, geluid en excursies. Misschien staan er boeken over de streek. Misschien is er lesmateriaal voor scholen.

 

Misschien kan de kerk in de toekomst nog steeds het vertrek- en het eindpunt zijn van de jaarlijkse processie. En met de kermis een ontmoetingsplek voor de schutterijen. Misschien start hier ook de Sint Maarten optocht. Misschien kunnen we nog een kaarsje opsteken.

 

Misschien staan er bij de kerk en op de dijk nog meer bankjes waardoor het een echte ontmoetingsplek wordt. Misschien vinden wandelaars of fietsers hier binnen of buiten een bankje om even uit te rusten. Misschien is er wat te drinken.

 

Misschien kan het gebouw worden ondergebracht bij samenwerkingsverbanden zoals Stichting Oude Gelderse Kerken (net zoals Stichting Oude Groningse Kerken) of Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten.

 

Misschien kunnen we onderhoud van de kerk deels financieren uit legaten, schenkingen of uit inboedels  van overleden personen.

 

Misschien kan de kerk een museale functie krijgen (betaald entree) met een audiotour.

 

Misschien kan de kerktoren bezocht worden, (met betaalde entree) het biedt tenslotte één van de mooiste uitzichtpunten van de Liemers!

 

Misschien een verkoopbeurs voor hoogwaardige kunst en curiosa.

 

Misschien kan de Kerstsfeer hier nog gevierd worden (bijvoorbeeld met verzamelingen kerstballen of kerststallen) of een groot spektakel in Dickenskleding of viering van the Passion.

 

Misschien biedt het (betaald) ruimte aan concerten, lezingen, congressen, recepties, trouwen en nog veel meer (meet and greet!)

 

En misschien weet u nog wel andere invullingen.

 

Eén ding is zeker…als we nu samen de schouders er niet onder zetten, dan is het misschien te laat….


Jack Ariës, David Kunne en André Godschalk

Comité van aanbeveling

Mail: sintmartinus@oud-zevenaar.nl

Kan de St. Martinuskerk weer het hart van het dorp worden?


Net als in Etten een nieuw onderkomen voor alle verenigingen in Oud-Zevenaar? Dat is wat de Martinuskerk moet worden.


Met het verdwijnen van zaal Köster, en het onttrekken van de kerk aan de eredienst kwam een groepje Ettenaren op een idee: de kerk verbouwen tot multifunctioneel gebouw. Hiervoor krijgen ze hulp van de provincie met de dorpendeal.


Lees verder in Regio8

Klaas op Klompen - Rijnstrangenpad Zevenaar.


In deze aflevering is Klaas te gast in een griendhut in natuurgebied de Gelderse Waard. Hij trekt een poel leeg voor de beschermde kamsalamander, traint z'n armspieren bij trekpontjes en beklimt de kerktoren van de St. Martinuskerk om deze route van bovenaf te bekijken.

Het doek valt voor de St. Martinuskerk.


Met het doven van de godslamp en het uitdragen van het Allerheiligste viel zondag 20 november 2022  definitief het doek voor de St. Martinuskerk

Lees verder in Zevenaar Post

Vroege Vogels TV | 4 juni 2022 | Rijnstrangen.


Vanboven lijkt het nog een rivierengebied, maar het water van de Rijn stroomt in de Rijnstrangen allang niet meer. Er ontstaat hier steeds meer rietmoeras, met een aantrekkingskracht op allerlei vogels. Menno sluipt bij het krieken van de dag door het riet en heeft een wel heel bijzondere ontmoeting met de buidelmees. Ondertussen speurt Willemijn urenlang naar de bever, met succes. Vanuit het water zijn de libellen massaal aan het uitsluipen en de eerste zwarte sterns arriveren bij hun nestvlotjes, de dode rivierarm ademt leven.

Bekijk de uitzending van Vroege Vogels over de Rijnstrangen.

Enquête woonwensen voor inwoners van Oud-Zevenaar en Ooy


Seniorenvereniging “Senior Actief” is momenteel in gesprek met de gemeente Zevenaar over de woonwensen van met name 50-plussers. Om te achterhalen wat de woonwensen van de inwoners van Oud-Zevenaar en Ooy zijn hebben zij daarom in overleg met de gemeente een kleine enquête gemaakt. De leden van Senior Actief hebben allemaal een mail met bijlagen hierover ontvangen en meer dan 50% van de leden hebben inmiddels hun woonwensen kenbaar gemaakt.

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt U bellen met Henry Aleven 06- 53945510, Eef Koenders 06-50244448 of André Jansen 06- 54352374.

 

De uitkomst van de enquête zal worden geanalyseerd en de conclusies zullen met de gemeente worden besproken, waarna er een mogelijk actieplan opgesteld zal worden.

Uiteraard zal Senior Actief deze conclusies en voorgestelde acties zo spoedig mogelijk met U delen.

Dorpsnetwerk InOudZevenaar


Oud-Zevenaar heeft een Dorpsnetwerk. Zowel offline (Stichting Dorpsnetwerk InOudZevenaar) als online (www.inoudzevenaar.nl).


Waarom een Dorpsnetwerk?

In een tijd van verandering op veel gebieden wil dit netwerk zelf meer richting geven aan de toekomst van ons dorp.

Door mensen en bestaande netwerken bij elkaar te brengen en in te zetten op allerlei thema’s om zo samen de regie te nemen als het gaat om hoe het er in Oud-Zevenaar uit ziet en hoe we er willen samenleven. Nu én in de toekomst.


Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals:

  • Veiligheid, infrastructuur en verkeer in Oud-Zevenaar
  • Bouwen en wonen in Oud-Zevenaar
  • Zorg en ouderen in Oud-Zevenaar
  • Natuur en Duurzaamheid in Oud-Zevenaar
  • Cultuur(historie) en toerisme in Oud-Zevenaar


Inoudzevenaar.nl is een digitaal platform dat inwoners, bewonersinitiatieven en organisaties in ons dorp met elkaar verbindt. Op inoudzevenaar.nl vind je nieuws, activiteiten, initiatieven, oproepen en organisaties/verenigingen/stichtingen. Je kunt je als organisatie presenteren op het platform en zelf ook nieuws, activiteiten of oproepen plaatsen. Het platform maakt het makkelijk te weten wat er speelt in het dorp, elkaar te ontmoeten en iets te organiseren.


Het dorpsnetwerk is een initiatief van (Eric Polman, Marc Kluitman, Hans van Zelst, Frans Heijneman en Maike Weenink)

Werkgroep inoudzevenaar.nl (Annet Wouters, Stefan Lemm, Yvonne Heijneman en Maike Weenink)

Processie 2021


De sacramentsprocessie in Oud Zevenaar is ieder jaar weer een moment waarop mensen massaal naar ons dorp komen om dit met elkaar te beleven. Ondanks dat de Broedermeesters vorig jaar werden geconfronteerd met de opkomst van Covid19 en de daarbij horende beperkingen is er toen een processie georganiseerd. Deze processie is vooraf opgenomen en is op de dag zelf op social
media te zien geweest.


Inmiddels zijn wij bijna een jaar verder en hebben wij nog steeds te maken met beperkingen en maatregelen in verband met Covid19. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de manier waarop de processie 2021 georganiseerd en gehouden kan worden. Maar het belangrijkste is ook nu weer dat de Processie ook dit jaar doorgaat.


De wijze waarop de Processie dit jaar doorgaat wijkt af van vorig jaar en zal nu via een livestream te volgen zijn op 20 juni 2021 vanaf 12:00 uur. De processie start om 13:00 uur en zal met een beperkt aantal genodigden plaatsvinden op het kerkplein van de Martinuskerk in Oud Zevenaar. De rondgang zal gaan over het “’t Olde Processiepad” en is dus net als vorig jaar een verkorte versie.

Zowel op het kerkplein en tijdens de rondgang houden de genodigde aanwezigen zich aan de geldende
maatregelen en beperkingen.


Zowel het kerkplein als het Processiepad zal op deze dag worden afgesloten voor omstanders. Wij willen u dan ook vragen om de processie te volgen via de livestream en niet fysiek naar de Martinuskerk te komen, alleen op die manier kan de processie succesvol verlopen. Dit voorkomt dat wij de processie niet hoeven te onderbreken dan wel te beëindigen. Dat laatste zou zonde en erg jammer zijn voor de mensen die wel via de livestream de processie beleven.


Als wij allen ons nog even aan bovenstaande en de regels houden dan hopen wij met u dat wij in 2022 weer een processie kunnen houden zoals u gewend was voor Covid19.


Wij willen u vragen om de inhoud van dit bericht zoveel mogelijk te delen met bekenden en dorpsgenoten zodat iedereen tijdig en goed geïnformeerd wordt.


Via onderstaande link kunt u de livestream volgen: https://rossproaudio.nl/livestream/live/


Nadat u op bovenstaande link heeft geklikt kiest u voor: Processie Oud Zevenaar 2021


Wij wensen u allen ondanks alles een fijne en mooie processie en hopelijk zien wij elkaar volgend jaar weer om met elkaar live de processie te beleven.


Namens de Broedermeesters,


Stef Lemm, Frans Heijneman, Ben Hulkenberg en Marcel Godschalk

Winter in Oud-Zevenaar 2021 door Bram Polman

Schietvereniging St. Antonius houdt op te bestaan


Schietvereniging St. Antonius zal op 31 december 2020, na bijna 70 jaar, ophouden te bestaan. De leden hebben dit gezamenlijk besloten. Belangrijkste reden is de toenemende leeftijd van de leden en het feit dat er geen instroom van jonge leden is. In overleg met schuttersvereniging St. Anna zijn alle zaken overgedragen. Het schietlokaal zal in de toekomst, wellicht in aangepaste vorm, een plek binnen het schuttersgebouw houden. 

Burgemeester van Bastelaarprijs


Wim van Heugten en Theo Salemink winnen de 17de Burgemeester van Bastelaarprijs voor hun inspirerende boek "Ontdekkingstocht door de Liemers".

Processie 2020 Oud-Zevenaar


Wellicht heeft u al vernomen dat er zondag 14 juni een kleine processie rond de kerk heeft getrokken.

Dit alles is vastgelegd door TV Radio Mozaiek en wordt vandaag, zondag 21 juni, via de website van TV Mozaïek uitgezonden.

In deze tijd van Corona hopen de broedermeesters op deze manier toch de mensen te bereiken met de mooie processie van de Sint Martinus Parochie uit Oud-Zevenaar.

Ondanks alle beperkingen toch fijne kermisdagen!

Dolf Jansen complimenteert in "Vroege Vogels" het gebied rond Oud-Zevenaar


Beklim de e-bike, zet hem op VROOM en ga op pad. En dan blijkt het in ons land helemaal niet uit te maken welke kant je op vrrrrroomt. Er is namelijk zoveel moois te zien.

Natuurverrassingen in Nederland

Ik doe een voorbeeld. Twee vrouwen die ik ken, en die qua leeftijd ook best zelf hadden kunnen trappen op hun bike, kwamen terecht in het gebied rond Oud-Zevenaar. Rivierlandschap, lange verlaten grasdijken en meertjes, die uitnodigden tot zwembewegingen, fruitbomen in de verte. In één woord, heel erg mooi. In drie woorden, prachtig. En die natuur, die verrassingen, voor de internationale vakantiereiziger zijn echt overal in ons land.

Bekijk de video op Twitter

Kerkfotografie Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar


De Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar is in beeld gebracht en staat online op www.kerkfotografie.nl

Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Uitnodigend en inspirerend. Je vindt op deze site een overzicht van kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn.

Het kerklabyrint van de St. Martinuskerk


Op de website www.mijngelderland.nl wordt het vloerlabyrint van de St. Martinuskerk in Oud-Zevenaar beschreven.

Plaatsengids.nl


Dé reisgids, gemeentegids en encyclopedie van álle 7.000 plaatsen in Nederland.Op de website www.plaatsengids.nl/oud-zevenaar  staat ook een uitvoerige beschrijving van ons dorp.

Oud-Zevenaar en Old-Sènder zijn ook op Facebook te vinden:


Oud-Zevenaar op facebook is een verlengstuk van deze website.


Old-Sènder op facebook is speciaal bedoeld om oude foto's en herinneringen uit Ooy, Old-Sènder en Holthuuzen met elkaar te delen. Heb je zelf van deze prachtige foto's zoals hieronder en wil je ze met ons delen? Stuur ze dan naar andre@oud-zevenaar.nl

KADASTER 1830

 

Kaart van de Gemeente van Oud Zevenaar

 

KAART van de GEMEENTE van OUD ZEVENAAR gelegen in de PROVINCIE GELDERLAND volgens de PERCEELSGEWYZE PLANS, voor het KADASTER van die Gemeente. Opgemaakt in den Jahre 1830 op last van den Heer GERICKE, Staadsraad Administrateur van de Registratie Het Kadaster en de Loterijen

ONDER DE ADMINISTRATIE VAN

den Heer W.H.A.C. Baron van HEECKEREN van KELL, Gouverneur

den Heer L. FROWEIN, Burgemeester

en ONDER DIRECTIE VAN

den Heer W. KUYK Jr Ingenieur Verificateur

door L.C. MACHEN, Landmeter van de Eerste Klasse.

In het midden van de gemeente Oud-Zevenaar lag omringd door grachten en 4 toegangspoorten de stad Zevenaar.

Kadastraal Oud-Zevenaar bestond uit de volgende secties:

Sectie A: Het Broek, Sectie B: Het Griet, Sectie C: Holthuizen, Sectie D: Babberick, Sectie E: De Uiterwaarden, Sectie F: Oud-Zevenaar,  Sectie G: De Ooy


De grenzen van sectie F Oud-Zevenaar zijn de huidige straten: (vanaf de St Martinuskerk met de klok mee)

Ooysedijk – Pannerdenseweg – Groessenseweg – Molenstraat - Arnhemseweg – Babberichseweg – Witte Kruis – Kamphuizerweg – Oud-Zevenaarsedijk.

BUURTPREVENTIE

 

Inleiding

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.

Dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie worden overgegaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. De gemeente en de politie juichen dit initiatief van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken.

  

Wat is Whats-App?

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. Om te kunnen whatsappen is een mobiele internetverbinding of wifi nodig. Naast de gebruikelijke kosten van de internetverbinding (databundel) kost het niets extra om berichten te sturen aan andere gebruikers. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen als u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp is die bijvoorbeeld niet kan met sms'en.

 

Wat is een buurt preventie Whats-App?

WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl', waarbij mensen op straat surveilleerden. 'Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto's meesturen.'

 

Gebiedsomtrek.

De omgeving bestaat uit de volgende straten: Dijkweg, Leemkuylweg, Kerkweg, St. Annastraat, Hofweg, Martinusweg, Roosdom, Poelwijkerlaan, Oud-Zevenaarseweg en Ooysedijk.

 

187 deelnemers!

 

Spelregels.

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke van toepassing zijn:

 

•Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

•Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de bovengenoemde straten.

•WhatsApp is een burgerinitiatief.

•De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.

•Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!

•Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

•Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.

•Verstuur geen overbodige berichten.

•Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.

•Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type, het kenteken en indien mogelijk maak een foto. Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.

 

Wijkagent.

De wijkagent van Oud-Zevenaar is Bart Huls. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-8844.

 

Saar afkortingen.

Om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen maken wij gebruik van de

SAAR-methode. SAAR is bedacht door politie en burger en betekent het volgende:


Signaleren: houd de buurt in de gaten om verdachte situaties te zien.

Alarmeren: sla alarm bij de politie via 112 of bel als het minder urgent is 0900 8844. De politie komt alleen in actie bij een melding via deze telefoonnummers.

Appen: app om uw waarneming bekend te maken aan anderen. Laat ook via de app aan elkaar weten als 112 of 0900 8844 al gebeld is!

Reageren: ga bijvoorbeeld naar buiten om contact te maken met de verdachte persoon of met andere buren als u het niet vertrouwt.

 

Verdachte situaties.

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.

 

De groeps-chat.

Aanmelden.

Wilt u deelnemen? Stuur dan een whatsapp-je met je naam naar: 06-83708429. (Andre Godschalk)

 

De groep verlaten

Als je de groep verlaat, word je verwijderd uit de groep, maar zul je de groep nog steeds in je lijst met chats zien staan en de chatgeschiedenis kunnen lezen. Een groep verlaten:

1.Ga in WhatsApp naar Buurtpreventie Oud7aar.

2.Klik op de 3 puntjes rechts bovenaan in het scherm.

3.Kies Meer en daarna Groep verlaten.


Meerdere WhatsAppgroepen in Oud-Zevenaar en Ooy.

Naast Buurtpreventie Oud7aar zijn er nog 3 WhatsAppgroepen in Oud-Zevenaar en Ooy actief.


- Buurt Dijkzicht. (Oud Zevenaarsedijk, Bettestraatje en Kamphuizerweg). Beheerder: Hax Wonneberg

- Waaks Ooy. Beheerder: Martijn Christenhusz

- Oliemolen Zevenaar. Beheerder: Frans van Wanrooij

NEEM CONTACT OP!


HEBT U VRAGEN, OPMERKINGEN OF MOGELIJKE AANVULLINGEN NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP